Έγχρωμα Πολυλειτουργικά

Έγχρωμα Πολυλειτουργικά

Έγχρωμα Πολυλειτουργικά

   Xerox WorkCentre 7845

 • Αντιγραφή – Εκτύπωση – Σάρωση – Fax – Email
 • Ταχύτητα 30 – 55 Α4 το λεπτό ασπρόμαυρα
 • Ταχύτητα 30 – 55 Α4 το λεπτό έγχρωμα
 • Αυτόματος τροφοδότης πρωτοτύπων
 • Αμφίπλευρη σάρωση στα 7845 & 7855
 • Αυτόματη εκτύπωση διπλή όψης
 • 2 – 4 δίσκοι χαρτιού από Α5 έως Α3
 • 1 δίσκο By-Pas
 • Συνδεσιμότητα USB & Ethernet
 • Σάρωση – Εκτύπωση από USB

Τιμή: 1.990 €

   Xerox WorkCentre 7845i

 • Αντιγραφή – Εκτύπωση – Σάρωση – Fax – Email
 • Ταχύτητα 30 – 55 Α4 το λεπτό ασπρόμαυρα
 • Ταχύτητα 30 – 55 Α4 το λεπτό έγχρωμα
 • Αυτόματος τροφοδότης πρωτοτύπων
 • Αμφίπλευρη σάρωση στα 7845 & 7855
 • Αυτόματη εκτύπωση διπλή όψης
 • 2 – 4 δίσκοι χαρτιού από Α5 έως Α3
 • 1 δίσκο By-Pas
 • Συνδεσιμότητα USB & Ethernet
 • Σάρωση – Εκτύπωση από USB
 • Mobile Print

Τιμή: 2.300 €

   Xerox WorkCentre 7970

 • Αντιγραφή – Εκτύπωση – Σάρωση – Fax – Email
 • Ταχύτητα 70 Α4 το λεπτό ασπρόμαυρα
 • Ταχύτητα 70 Α4 το λεπτό έγχρωμα
 • Αυτόματος τροφοδότης πρωτοτύπων
 • Αμφίπλευρη σάρωση
 • Αυτόματη εκτύπωση διπλή όψης
 • 2 – 4 δίσκοι χαρτιού από Α5 έως Α3
 • 1 δίσκο By-Pas
 • Συνδεσιμότητα USB & Ethernet
 • Σάρωση – Εκτύπωση από USB
 • Mobile Print

Τιμή: 2.900 €

   Xerox Altalink C8000

 • Αντιγραφή – Εκτύπωση – Σάρωση – Fax – Email
 • Ταχύτητα 35 – 70 Α4 το λεπτό ασπρόμαυρα
 • Ταχύτητα 35 – 70 Α4 το λεπτό έγχρωμα
 • Αυτόματος τροφοδότης πρωτοτύπων
 • Αμφίπλευρη σάρωση
 • Αυτόματη εκτύπωση διπλή όψης
 • 2 – 4 δίσκοι χαρτιού από Α5 έως Α3
 • 1 δίσκο By-Pas
 • Συνδεσιμότητα USB & Ethernet
 • Σάρωση – Εκτύπωση από USB
 • Mobile Print

Τιμή: 3.500 €

   Xerox Color Printer 560

 • Αντιγραφή – Εκτύπωση – Σάρωση
 • Ταχύτητα 75 Α4 το λεπτό ασπρόμαυρα
 • Ταχύτητα 60 Α4 το λεπτό έγχρωμα
 • Ανάλυση εκτύπωσης 2400 Χ 2400 dpi
 • Αυτόματος τροφοδότης πρωτοτύπων
 • Αυτόματη εκτύπωση διπλή όψης
 • 2 – 4 δίσκοι χαρτιού από Α5 έως Α3
 • 1 δίσκο By-Pas
 • Μέγιστη διάσταση χαρτιού 330 Χ 488 χιλ.
 • Συνδεσιμότητα USB & Ethernet
 • Σάρωση – Εκτύπωση από USB

Τιμή: 4.500 €

   Xerox Color C60 – C70

 • Αντιγραφή – Εκτύπωση – Σάρωση
 • Ταχύτητα 75 Α4 το λεπτό ασπρόμαυρα
 • Ταχύτητα 60 Α4 το λεπτό έγχρωμα
 • Ανάλυση εκτύπωσης 2400 Χ 2400 dpi
 • Αυτόματος τροφοδότης πρωτοτύπων
 • Αυτόματη εκτύπωση διπλή όψης
 • 3 δίσκοι χαρτιού από Α5 έως Α3
 • 1 δίσκο By-Pas
 • Μέγιστη διάσταση χαρτιού 330 Χ 488 χιλ.
 • Βάρος χαρτιού έως 350 γρμ.

Τιμή:

   Xerox Versant 180

 • Αντιγραφή – Εκτύπωση – Σάρωση
 • Ταχύτητα 80 Α4 το λεπτό ασπρόμαυρα
 • Ταχύτητα 80 Α4 το λεπτό έγχρωμα
 • Ανάλυση εκτύπωσης 2400 Χ 2400 dpi
 • Αυτόματος τροφοδότης πρωτοτύπων
 • Αυτόματη εκτύπωση διπλή όψης
 • 3 δίσκοι χαρτιού από Α5 – Α3
 • 1 δίσκο By-Pas
 • Μέγιστη διάσταση χαρτιού 330 Χ 660 χιλ.
 • Βάρος χαρτιού έως έως 350 γρμ.

Τιμή:

   Xerox Color 800 – 1000

 • Εκτύπωση
 • Ταχύτητα 80 – 100 Α4 το λεπτό ασπρόμαυρα
 • Ταχύτητα 80 – 100 Α4 το λεπτό έγχρωμα
 • Ανάλυση εκτύπωσης 2400 Χ 2400 dp
 • Εκτύπωση διπλής όψης
 • 2 – 6 δίσκοι χαρτιού από Α5 – Α3
 • Μέγιστη διάσταση χαρτιού 330 Χ 488 χιλ.
 • Βάρος χαρτιού έως έως 350 γρμ.

Τιμή: